Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na svojoj 130. sjednici održanoj 15. listopada 2019. godine jednoglasno izabralo izv. prof. dr. sc. Sinišu Tomića za ravnatelja HALMED-a. Prof. Tomić je na čelu HALMED-a od 1. prosinca 2015. godine te je ovu dužnost obavljao i ranije, od 1. listopada 2003. godine do 30. studenog 2011. godine. Za vrijeme njegovog mandata, HALMED je ojačao svoj stručni kapacitet, što je rezultiralo povećanjem broja europskih procedura i jačom konkurentnošću HALMED-a unutar Europskoga gospodarskog prostora. Jednako tako, Europska regulatorna mreža prošle je godine ocijenila HALMED visokom ocjenom 4,5 od mogućih 5,0, čime se hrvatska Agencija pozicionirala na drugo mjesto među svim agencijama za lijekove za humanu i veterinarsku primjenu država članica Europske unije.

U novom mandatu, koji počinje teći od 1. prosinca 2019. godine, ravnatelj HALMED-a fokusirat će se na pristup inovativnih terapija hrvatskom i europskom tržištu, uključivanje ocjene rizika u sve djelatnosti HALMED-a, razvijanje tješnje suradnje sa svim dionicima, pri čemu je u središtu dobrobit pacijenata, kao i na jačanje međunarodne suradnje, osobito u razdoblju predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU-a.