Članstvo u HFD-u je dobrovoljno, pa ponekad čujemo pitanje nečlanova »zašto bismo se učlanili, što dobivamo članstvom?« Odgovor je vrlo jednostavan, dobiva se privilegija biti dijelom nacionalne strukovne udruge, putem koje se razvija osjećaj zajedništva i pripadnosti profesiji, a istodobno radom u njoj pridonosi njezinom razvoju i jačanju. Treba imati na umu da je svaka struka jaka koliko su organizirani, jedinstveni i aktivni njezini pripadnici. Boljitak struci može donijeti samo udruženo i proaktivno djelovanje, a ne očekivanje da će strukovne probleme riješiti netko drugi…

 

(Urednički stupac, Farmaceutski glasnik 11-2015)

 

Poštovani čitatelji,

 

U ovom broju donosimo opširno izvješće o Godišnjoj skupštini HFD-a, održanoj 6. listopada 2015., na kojoj su dodijeljene nagrade najzaslužnijim članovima Društva, koji su se istakli svojim postignućima u znanstvenom, stručnom, gospodarskom ali i društvenom radu u okviru HFD-a. Nagrade se dodjeljuju svake druge godine. Nakon Skupštine često čujemo komentare zašto određena nagrada nije dodijeljena nekom drugom istaknutom kolegi ili kolegici, koji je po mišljenju nekih zaslužuje. Odgovor je vrlo jednostavan, nagrade HFD-a mogu dobiti samo njegovi članovi, i to oni koji godinama rade u okviru Društva i uredno održavaju članstvo podmirujući redovno godišnju članarinu. Prema tome jasno je da u struci ima vrlo istaknutih kolegica i kolega ali ako nisu naši članovi ne mogu biti ni dobitnici naših nagrada. Osim toga da bi netko postao kandidat za neku od nagrada treba ga predložiti jedno od regionalnih udruženja ili sekcija HFD-a, uz obrazloženje prijedloga, kako je definirano Pravilnicima o nagradama HFD-a.

 

Članstvo u HFD-u je dobrovoljno, pa ponekad čujemo pitanje nečlanova »zašto bismo se učlanili, što dobivamo članstvom?«Odgovor je vrlo jednostavan, dobiva se privilegija biti dijelom nacionalne strukovne udruge, putem koje se razvija osjećaj zajedništva i pripadnosti profesiji, a istodobno radom u njoj pridonosi njezinom razvoju i jačanju. Treba imati na umu da je svaka struka jaka koliko su organizirani, jedinstveni i aktivni njezini pripadnici. Boljitak struci može donijeti samo udruženo i proaktivno djelovanje, a ne očekivanje da će strukovne probleme riješiti netko drugi. Pogodnost članstva u našem Društvu je i primanje mjesečnog stručnog časopisa Farmaceutski glasnik, u kojem se, uz znanstvene i stručne radove, objavljuju i aktualnosti i događanja u struci u našoj zemlji i diljem svijeta. Članstvom se ostvaruje i pravo na niže kotizacije sudjelovanja na edukacijama i skupovima koje organizira naše Društvo. Konačno u okviru Društva nudi se svakom članu mogućnost aktivnog rada u okviru naših regionalnih udruženja i mnogobrojnih sekcija. Pafrazirat ću poznatu rečenicu John F. Kennedy-a – nebismo trebali pitati što strukovno Društvo čini za nas, odnosno, što dobivamo od članstva u njemu, nego se trebamo zapitati što mi možemo učiniti za svoje Društvo i profesiju. Jedino tako možemo unaprjeđivati svoju struku uz prihvaćanje vlastite odgovornosti za njezinu budućnost.

 

Putem članstva u našem Društvu može se pratiti i rad najvažnijih međunarodnih organizacija kojih je HFD član, poput Međunarodne farmaceutske federacije (FIP), Farmaceutske grupacije EU (PGEU), Europske federacije za farmaceutske znanosti (EUFEPS), Europske asocijacije bolničkih farmaceuta (EAHP), Europskog udruženja ljekarnika zaposlenika (EPhEU), s kojima često komuniciramo i od njih dobivamo ažurne informacije i nove dokumente vezane za farmaceutsku struku. Primjerice, članstvom u FIP-u dostupni su nam svi dokumenti FIP-a, a posebno su vrijedna specijalna izvješća koja su dostupna samo članovima FIP-a. Na nedavno održanom kongresu u Düsseldorfu FIP je predstavio dva takva izvješća za svoje članove. Prvo »Global trends shaping pharmacy« temelji se na detaljnom pregledu ljekarništva 71 zemlje, uspoređujući razlike po regulatornim okvirima, distribuciji lijekova i ljekarničkim uslugama.

Drugo ekskluzivno izvješće za članove je »Sustainability  of pharmacy services: advancing global health«, koje govori o održivosti ljekarničkih usluga za globalno unaprjeđenje zdravlja. Nadalje, edukacijska inicijativa FIP-a (FIP Ed) izdala je dva nova izvješća i to »Advanced practice and specialisation in pharmacy«, u kojem je dan pregled politika naprednih ljekarničkih praksi i njihova implementacija u pojedinim zemljama, i »Global pharmacy workforce intelligence«, koji opisuje djelokrug rada ljekarničkog osoblja diljem svijeta. Noviji dokumenti i izvješća FIP-a, vezani za ljekarničku praksu, a koji su dostupni svima na njihovoj web stranici su: »Focus on mental health: The contribution of the pharmacist«, s prikazom sve veće uloge ljekarnika u održavanju mentalnog zdravlja, zatim »Fighting antimicrobial resistance: The contribution of pharmacists«, koji ukazuje na uzroke i posljedice antimikrobne rezistencije te potrebu i načine većeg uključivanja ljekarnika u njezino smanjenje. Konačno najnoviji je dokument »Green pharmacy practice: Taking responsibility for the environmental impact of medicines«, koji upućuje na načine kojima lijekovi nekontrolirano dospijevaju u izvore voda, u tlo i atmosferu i daje nove nalaze o njihovim razinama u okolišu te apelira i daje upute ljekarnicima kako smanjiti zagađenje okoliša lijekovima.

 

Neposredno prije zaključivanja ovog broja saznali smo da je Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) za ravnatelja izabralo prof. dr. sc. Sinišu Tomića, koji tu dužnost preuzima 1. prosinca 2015. za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Ovo je treći mandat profesora Tomića na čelu Agencije, budući da je bio njezin ravnatelj od osnutka 1. listopada 2003. do 30. studenoga 2011. godine. Srdačno čestitamo kolegi Tomiću na novoj (staroj) funkciji, nadajući se i daljnjoj produktivnoj suradnji s HALMEDOM, te da će on osobno i dalje nalaziti vrijeme za rad u našem Društvu, gdje je niz godina vrlo aktivan. Kolega Tomić je član Upravnog odbora HFD-a, predsjednik je Sekcije za farmaceutsku regulativu te član Uređivačkog odbora časopisa Farmaceutski glasnik, u kojem je i autor dviju stalnih rubrika.

 

Ovom prigodom najljepše zahvaljujemo dosadašnjoj ravnateljici HALMED-a dr. sc. Violi Macolić Šarinić, na vrlo dobroj i konstruktivnoj suradnji tijekom njezinog četverogodišnjeg mandata.

 

Pred nama je zadnji mjesec u godini, iako vremenski pretežno hladan i tmuran, u njemu prevladava svečano ozračje, puno sjaja i blještavila, radosti i optimističkih očekivanja. Budući da broj 12 našeg lista vjerojatno neće stići do vas prije Božića svima vama, našim vjernim čitateljima, suradnicima i poslovnim partnerima, unaprijed želimo sretne i vesele blagdane pune pozitivnih emocija i zadovoljstva, uz poruku da je sreća potpuna tek onda kada je dijelimo s drugima.

 

 

Doc.dr.sc. Maja Jakševac Mikša, mag.pharm.

Izvršna direktorica HFD-a