Knjiga sažetaka 1. Hrvatskog kongresa dermatofarmacije “Suradljivost pacijenata u primjeni dermatološke terapije na poveznici:

https://issuu.com/farmaceut.org/docs/novi_core_low