Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA) jednoglasno je izabrana za domaćina europskog kongresa koji će se od 29. listopada do 3. studenoga 2019. godine održati u Poreču i koji će dovesti više od 300 sudionika iz 37 europskih zemalja. Tema edukacijskog programa glasi: Quo vadis, pharmacy? Paving the way towards biological therapy. Cilj edukacijskog programa pokriti najnovije znanstvene i tehnološke napretke te predstaviti najveće izazove biološke farmacije i njezinog utjecaja na zdravstvene sustave.

Ovaj je kongres od posebnog značaja jer predstavlja najveći i najzahtjevniji projekt u cjelokupnoj povijesti Udruge koja ove godine slavi 25 godina aktivnog djelovanja. Organizatori kongresa svoja su vrata tijekom prva tri dana kongresa odlučili otvoriti i profesionalcima, magistrima farmacije, za koje smatraju da bi uvelike doprinijeli kvaliteti kongresa, a ujedno se i pobliže upoznali s jednim od najsofisticiranijih postignuća moderne biomedicine.
Nakon uspješne prijave za vrednovanje sudjelovanja na kongresu, HLJK je odlučio dodijeliti 2,5 boda magistrima farmacije za pasivno sudjelovanje na stručnom skupu.

Detaljne informacije o kongresu uključujući registraciju i kotizaciju su na poveznici

Tekst za objavu (HFD)