Dvojezični katalog izložbe „Diplome i povelje hrvatskih farmaceuta iz zbirke Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU“ (na hrvatskom i engleskom jeziku) sadrži uvodni tekst o školovanju i radu hrvatskih farmaceuta do kraja 19. stoljeća, tekst o zbirci i njenoj zaštiti te cjelovit katalog farmaceutskih diploma i povelja iz zbirke Hrvatskog muzeja medicine i farmacije s ilustracijama u bojama. Predstavljen je javnosti u okviru manifestacije Dan otvorenih vrata HAZU 13. studenoga 2019. godine. Nakladnici su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatsko farmaceutsko društvo. Izložba je održana u Gliptoteci HAZU-a od 24. listopada do 20. studenoga 2019.

Katalog se može kupiti u uredu HFD-a, Masarykova 2 ili putem web trgovine HFD-a:

  https://farmaceut.org/webshop/

Cijena: 100 kn.