SEKCIJA ZA ANALITIKU LIJEKOVA organizira  predavanje u

četvrtak, 26. listopada 2023., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Predavači:
Dr. sc. Goran Benković, mag. pharm., specijalist ispitivanja i kontrole lijekova, HALMED, viši stručni savjetnik-specijalist u Uredu za farmakopeju

Ana Vargović, dipl. ing. kem., HALMED, viši stručni savjetnik-specijalist u OMCL-u

Naslov predavanja:
Poredbeni standardi u provjeri kakvoće lijekova

Sažetak predavanja:

Osiguranje kakvoće analitičkog ispitivanja od iznimnog je značaja u ocjeni kakvoće lijekova i njegovih sastavnica. Ukupni analitički rad sastoji se od niza postupaka i analitičkih alata koji pridonose konačnom rezultatu ispitivanja, a poredbeni standardi jedna su od najznačajnijih sastavnica analitičkog postupka. Uspostavom poredbenih standarda nastoji se postići visoka točnost i ponovljivost analitičkih rezultata, a ispravna uporaba i upravljanje poredbenim standardima pridonose osiguranju kakvoće tih ispitivanja. Ovim predavanjem obuhvaćen je pregled korištene terminologije poredbenih standarda u Ph. Eur. i HRF, proces uspostave farmakopejskih, primarnih certificiranih, i radnih standarda, njihova pravilna uporaba, obvezna prateća dokumentacija te su istaknuti najvažniji zahtjevi u vezi sa sustavnim nadzorom nad poredbenim standardima.