Datum i vrijeme: 25.09.2019. 13:00
Organizator: Hrvatsko društvo farmakologa; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; HALMED
Mjesto: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Šalata 11, Zagreb
Vrednovanje: DA
Kotizacija: DA

 

9.  Hrvatski  kongres  farmakologije  s  međunarodnim sudjelovanjem održat će se u Zagrebu od 25. do 28. rujna 2019.

Hrvatsko društvo farmakologa (HDF) tradicionalno organizira ovaj kongres svake tri godine. Ovogodišnji je kongres od posebnog značaja jer se obilježava 40  godina osnutka  Društva,    100  godina  Zavoda  za  farmakologiju Medicinskog  fakulteta  u  Zagrebu i 25 godina članstva  Društva u International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR). Pripremljen je izuzetno bogati program s 3 plenarna  predavanja,  15  simpozija,  2  popularna  predavanja,  3  okrugla  stola  i  1  radionicom,  te  dvodnevnim poster  izlaganjima.  Preliminarni  poziv  na  sudjelovanje  sadržan je  u  Drugoj  obavijesti.

http://hdf-pharma.mef.hr/

Više od 80 uglednih znanstvenika i stručnjaka različitih profila, među kojima i 18 iz drugih zemalja iznijet će najnovije znanstvene i stručne spoznaje u farmakologiji putem plenarnih predavanja, simpozija, okruglih stolova i radionica, a tijekom 3 sponzorirana panela, novosti će predstaviti i farmaceutska industrija. Dva  plenarna  predavanja  podržana  su  od  međunarodne (IUPHAR Lecture) i europske (EPHAR Lecture) federacije farmakoloških društava. Praćenju aktualnosti iz područja sigurnosti primjene novih lijekova, nuspojava već odobrenih lijekova kao i specifičnih tema iz područja regulative lijekova, svojim  će  se  aktivnostima  pridružiti  i  Agencija  za  lijekove  i  medicinske proizvode RH (HALMED). Kongresne  poster  sekcije  namijenjene  su  za  razmjenu  ideja    između iskusnih i mladih znanstvenika, kao i između istraživača u području temeljne i kliničke farmakologije te farmaceutske industrije. O problemima prepoznavanja i priznavanja profila farmakologa kao zasebnog zanimanja u Hrvatskoj raspravljat će se na Okruglom stolu uz predstavljanje programa „Europski certificirani farmakolog“ (EuCP program). Društvo  je  prije  dvije  godine  započelo  s  programom  popularizacije farmakologije  među  dodiplomskim  studentima,    izradom  kraćih, 6-mjesečnih  istraživanja  mentoriranih  od  članova  Društva,  čije  će rezultate studenti po prvi puta izlagati na Kongresu, u zasebnom dijelu poster sekcije.

U izložbenom dijelu Kongresa, promidžbenim aktivnostima izlagači će upoznati sudionike s proizvodima značajnim za područje farmakologije i biomedicine. Očekuje se da će raznolikost  znanstvenih i stručnih  tema  privući  liječnike različitih nekliničkih i kliničkih specijalnosti, farmaceute, stomatologe, veterinare, biokemičare i kemičare te ostale znanstvenike i stručnjake koji rade u području farmakologije, da se upoznaju s novostima u farmakologiji, dobiju ideje za svoja buduća istraživanja, uspostave nove suradnje, a dugoročno, s ciljem poboljšanja učinkovitosti, kvalitete i sigurnosti liječenja bolesnika.