11. Kongres društva za internističku onkologiju HZL-a
13. radni sastanak Sekcije za onkološko ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva

24.-27. listopada 2019 Šibenik, hotel Amadria Park Ivan 4

11. Kongres društva za internističku onkologiju HLZ-a

TEME

 • Novosti i kontroverze u liječenju bolesnika s rakom pluća, rakom dojke, tumorima probavnih organa, urogenitalnim tumorima, mezenhimalnim i rijetkim tumorima, melanomom, tumorima središnjeg živčanog sustava, glave i vrata te ginekološkim tumorima
 • Hitna stanja u onkologiji
 • Potporno liječenje – sveobuhvatna skrb o onkološkom bolesniku
 • Mogućnosti i značaj genetskog profiliranja tumora
 • Mjesto stereotaksijske radioterapije u Hrvatskoj danas
 • Novosti s ASCO i ESMO 2019. koje imaju utjecaj na našu kliničku praksu
 • Nacionalni plan borbe protiv raka: što nam donosi i kako ga implementirati

13. radni sastanak Sekcije za onkološko ljekarništvo HFD-a

TEME

 • Sigurno rukovanje antineoplastičnim lijekovima: implementacija novih informatičkih tehnologija
 • Osiguranje kvalitete priprave antineoplastičnih lijekova: MASHA projekt
 • Serijalizacija lijekova: značenje, zakonska regulativa, praksa i prvi rezultati
 • Robotizacija i sigurna priprava antineoplastičnih lijekova
 • Interakcije ciljane biološke terapije s drugim lijekovima
 • Personalizirana farmacija i medicina u onkologiji: utjecaj na ljekarničku praksu
 • Suportivna terapija onkoloških bolesnika u svakodnevnoj ljekarničkoj praksi
 • Oralni neoplastični lijekovi u svakodnevnoj ljekarničkoj praksi
 • Digitalna onkološka farmacija: inovativni digitalni uredaji u svakodnevnoj ljekarničkoj praksi
 • Nutritivne potpore onkoloških bolesnika, ljekarničke intervencije i adherencija
 • Novi pristup u dijagnozi, predvidanju i praćenju terapijskog odgovora te procjeni ishoda liječenja malignih bolesti
 • Edukacija onkoloških ljekarnika: kvalitetna edukacija za kvalitetnu uslugu
 • Nacionalna strategija za borbu protiv raka: aktivna uloga onkološkog ljekarnika i rad s bolesnicima i drugim zdravstvenim profesionalcima

Takoder će se održati i radionice na temu:

 • Onkološki bolesnik i febrilna neutropenija
 • Digitalna farmacija: upoznavanje s alatima koji procjenjuju vrijednost medicinske mobilne aplikacije
 • Nutritivna potpora onkoloških bolesnika
 • Liječenje boli kod onkoloških bolesnika
 • Sveobuhvatno gensko profiliranje kod različitih vrsta tumora
 • Izrada plana ljekarničke skrbi bolesnica s rakom dojke: suradnja zdravstvenih profesionalaca u multiprofesionalnom timu

Za detaljne informacije o kongresu posjetite web stranicu:

http://penta-pco.com/hdio/