Acta Pharmaceutica, znanstveni časopis  kojeg izdaje Hrvatsko farmaceutsko društvo, ostvario je u 2020. faktor odjeka (Journal Impact Factor, JIF) od 2,230 (JCR, Clarivate Analytics).

Također, prema Scopus-SCImago bazi Acta Pharmaceutica pripada u kvartil Q2 unutar farmaceutskih znanosti .

Zahvaljujući uredničkom timu i izdavaču, Acta Pharmaceutica bilježi stalan rast utjecaja na metričkoj ljestvici časopisa u cjelokupnoj svjetskoj znanstveno-izdavačkoj zajednici, te je i dalje u vrhu hrvatskih znanstvenih časopisa.