Antidepresivi su lijekovi koji imaju povećan rizik za stupanje u klinički značajne interakcije zbog dugotrajnosti primjene i često prisutne politerapije. Depresija je čest komorbiditet kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, epilepsije, endokrinih poremećaja, neuroloških bolesti, malignih bolesti, terminalnih stanja i bolnih sindroma. Ove bolesti jedna drugoj pogoršavaju kliničku sliku i otežavaju liječenje.

 

 

Antidepresivi su lijekovi koji imaju povećan rizik za stupanje u klinički značajne interakcije zbog dugotrajnosti primjene i često prisutne politerapije. Depresija je čest komorbiditet kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, epilepsije, endokrinih poremećaja, neuroloških bolesti, malignih bolesti, terminalnih stanja i bolnih sindroma. Ove bolesti jedna drugoj pogoršavaju kliničku sliku i otežavaju liječenje.

Klinički značajne interakcije antidepresiva često su uzrok smanjene suradljivosti i prekida liječenja. Antidepresivi prema mehanizmu nastanka najviše stupaju u farmakodinamičke interakcije, a antidepresiv koji bilježi najveći postotak klinički značajnih interakcija je moklobemid. Moklobemid ulazi u interakciju sa svim antidepresivima izuzev reboksetina i tianeptina. Najmanji potencijal za ulazak u moguće interakcije ima escitalopram.

Istodobna primjena antidepresiva s lijekovima koji povećavaju razinu serotonina u CNS-u: analgeticima (tramadol, pentazocin, fentanil, metadon, meperidin), antibiotikom linezolidom, selektivnim agonistima 5-HT1 receptora (triptani), amfetaminom i derivatima (dekstrometorfan, sibutramin) te antiemeticima (metoklopramid, ondansetron) povećava rizik za nastanak potencijalno smrtonosne reakcije – serotoninskog sindroma. Serotoninski sindrom obuhvaća: promjene u mentalnom statusu, pojačanu neuromuskularnu aktivnost i nestabilnost autonomnog živčanog sustava.

Oprez je potreban i pri istodobnoj primjeni  selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina i nesteroidnih antireumatika, jer istodobna primjena povećava rizik od krvarenja u gornjem dijelu gastrointestinalnog trakta. Bolesnike valja educirati o znakovima i simptomima krvarenja: produženo menstrualno krvarenje, produženo krvarenje nakon ozljeda, vaginalno krvarenje, krv iz nosa, krvarenje desni kod pranja zubi, neočekivano krvarenje ili masnice, crvena ili smeđa boja urina, crvena ili crna boja stolice. Ovo je česta interakcija u svakodnevnoj praksi.

 

Klinički značajne interakcije

Antidepresivi (triciklički i heterociklički)
  • barbiturati: ↑ metabolizam antidepresiva
  • bupropion:  ↓ metabolizam antidepresiva
  • karbamazepin: ↑ metabolizam antidepresiva
  • inhibitori monoaminooksidaze: opisani slučajevi ekscitacije, hiperpireksije, manije i konvulzija
  • inhibitori ponovne pohrane serotonina: fluoksetin i paroksetin inhibiraju CYP2D6, a fluvoksamin, citalopram i sertralin inhibiraju CYP1A2 i CYP3A4 te ↓ metabolizam antidepresiva

 

PRIPREMILI:

Sekcija za javno ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva