Odbor za farmaceutske znanosti Međunarodne farmaceutske federacije (FIP’s Board of Pharmaceutical Sciences, BPS) se bavi svim aspektima znanstvenih aktivnosti FIP-a te znanstvenim izazovima za farmaceutsku profesiju
U svom Strateškom planu objavljenom 2018. godine, BPS je iznio pet strateških ciljeva kako bi ostvario svoju viziju i misiju, uz niz popratnih aktivnosti.

 

Odbor za farmaceutske znanosti Međunarodne farmaceutske federacije (FIP’s Board of Pharmaceutical Sciences, BPS) se bavi svim aspektima znanstvenih aktivnosti FIP-a te znanstvenim izazovima za farmaceutsku profesiju

Vizija BPS-a je da bude globalna žarišna točka za promicanje farmaceutskih znanosti i na taj način doprinosi promicanju zdravlja u svijetu, posebice kroz prevenciju i liječenje bolesti.

Napredak u farmaceutskim znanostima poboljšava otkriće, razvoj, proizvodnju i primjenu sigurnih, učinkovitih i kvalitetnih lijekova i medicinskih proizvoda. Kako bi se osiguralo da znanost ostane u srži farmacije, vizija je BPS-a i biti partner u povezanim aspektima farmaceutske izobrazbe.

Misija BPS-a je služiti kao vodeći međunarodni forum za promicanje znanstvene razmjene znanja i iskustava među farmaceutskim znanstvenicima, pružati edukativan sadržaj za farmaceutske znanosti i unaprijeđivati farmaceutske znanosti na globalnoj razini.

U svom Strateškom planu objavljenom 2018. godine, BPS je iznio pet strateških ciljeva kako bi ostvario svoju viziju i misiju, uz niz popratnih aktivnosti.