SEKCIJA FARMACEUTA JUNIORA HFD-a organizira predavanje

u srijedu, 22. siječnja 2020., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:          ENDOKRINA TERAPIJA HORMONSKI OVISNOG KARCINOMA DOJKE

Predavač:    Maja Beus, mag. pharm., Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski

fakultet