USPJEŠNO ODRŽANA VIRTUALNA KONFERENCIJA PharmaCRO 2021!

ZAHVALA
SUDIONICIMA, PREDAVAČIMA, AUTORIMA POSTERA, SPONZORIMA I SVIMA  KOJI SU SUDJELOVALI U REALIZACIJI PharmaCRO 2021 

Hrvatsko farmaceutsko društvo održalo je Godišnju konferenciju farmaceuta Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem (PharmaCRO 2021) od 23. do 25. rujna 2021. u virtualnom obliku.

Na temelju vrlo pozitivnih utisaka sudionika možemo sa zadovoljstvom ustvrditi da je Konferencija protekla vrlo uspješno. Tijekom tri dana održano je 29 znanstvenih i stručnih predavanja, 4 panel rasprave te je prikazano 16 postera među kojima su nagrađena tri najbolja (prema mišljenju ocjenjivačkog suda i glasovanja sudionika) istovjetnom nagradom − besplatnom kotizacijom za naš idući godišnji skup.

Program Konferencije bio je vezan uz temu Svjetskog dana farmaceuta 2021. „POVJERENJE – TEMELJ USPJEŠNE LJEKARNIČKE SKRBI“. Uz sjajna plenarna predavanja program je u okviru 4 modula obuhvatio predavanja vrsnih stručnjaka iz područja farmaceutske regulative, farmaceutske industrije, bolničkog i javnog ljekarništva, novosti iz rada Ljekarničke komore, novih sadržaja u programima farmaceutskih studija kao i aktivnosti naših mladih kolega u okviru Sekcije juniora HFD-a i CPSA-e. Težište je bilo na temama vezanim za COVID-19 pandemiju te podizanje povjerenja u zdravstveni sustav posebice ljekarničku skrb. Nakon svakog modula održane su sadržajne panel rasprave u kojima su pitanja postavljali i sudionici skupa.

Najljepše zahvaljujemo svim predavačima i autorima postera koji su svojim izvrsnim izlaganjima uvelike pridonijeli uspjehu Konferencije.

Sadržaj Konferencije bio je obogaćen vrijednim filmom o razvoju ljekarništva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, realiziranim uz potporu tvrtke Belupo.

U okviru konferencije održana je i zanimljiva virtualna izložba naših sponzora kojima ovim putem najljepše zahvaljujemo na suradnji.

Svim registriranim sudionicima svi sadržaji Konferencije dostupni su do 10. listopada 2021. na web stranici Login – PharmaCro2021, uključujući  e-postere, virtualnu izložbu i Knjigu sažetaka, te ih mogu naknadno poslušati i pregledavati. Ujedno naglašavamo da je Ljekarnička komora Konferenciju vrednovala sa 4 boda.

 

U ime Organizacijskog odbora još jednom svim aktivnim i pasivnim sudionicima, suradnicima i partnerima najljepše zahvaljujemo na doprinosu pri realizaciji Konferencije PharmaCRO 2021.

Veselimo se druženju na PharmaCRO 2022!

 

HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO

 

Nagrađeni posteri:

– Šimunović Antonela, Kranjčec Krunoslav, Tomić Siniša: KVALITETA PRIJAVA ŠTETNIH DOGAĐAJA LJEKARNIKA OD 2012. DO 2021.
– Pavić Klara, Fehir Šola Katarina: ULOGA LJEKARNIKA U SAVJETOVANJU I SPRJEČAVANJU HPV INFEKCIJA
– Jurić Karoli Ljerka: SPORTSKA PREHRANA – NOVA KOMPETENCIJA MAGISTARA FARMACIJE