SEKCIJA FARMACEUTA SENIORA HFD-a organizira predavanje
u četbrtak, 9. svibnja 2024. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:
NUKLEARNI PROCESI – BAUK ILI BENEFIT

Predavač:
akademik dr. sc. Milko Jakšić, znanstveni savjetnik na Institutu Ruđer Bošković, Zavod za eksperimentalnu fiziku

Pridjev nuklearno (atomsko) uvijek izaziva zazor, bilo da se spominje u kontekstu nuklearne energije ili oružja…U predavanju će biti govora o tome kako je nuklearna znanost i tehnologija ostvarila velike dobrobiti za čovječanstvo – od dijagnostičkih i terapijskih metoda u medicini, sve do onih manje poznatih primjena nuklearnih mikroanalitičkih tehnika, primjerice u istraživanjima arheoloških nalaza – čuveni kip Apoksiomena.