SEKCIJA ZA KLINIČKU FARMACIJU HFD-a organizira  predavanje

u srijedu, 6. studenoga 2019. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:         SPECIFIČNOST PRIMJENE BENZODIAZEPINA U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI

Predavač:   Vlatka Brezak Špoljar, univ. mag. pharm., OB Karlovac