John Chave, osoba koja predvodi europske javne ljekarnike u PGEU-u, progovara o velikom problemu u kojem se nalazi ljekarništvo te ukazuje na to što ljekarnici mogu učiniti za Europu i – što Europa može učiniti za njih!
Nova generacija ljekarnika, koja je ciljano educirana da prati suradljivost pacijenata iz lokalne zajednice i pravovremeno uočava moguće interakcije prilikom komunikacije s njima, nesumnjivo će se moći uspješno suočiti s izazovom sve većeg broja pacijenata starije životne dobi s velikim brojem propisanih lijekova, uslijed demografskog tsunamija!
„Logični napredak za razvoj ljekarničke struke jest strateško preuzimanje nove uloge u zdravstvu i pametno iskorištavanje potencijala javnih ljekarnika u skladu s potrebama zdravstvene skrbi i novim izazovima u Europi!“, navodi Chave.

 

 

John Chave, osoba koja predvodi europske javne ljekarnike u PGEU-u, progovara o velikom problemu u kojem se nalazi ljekarništvo te ukazuje na to što ljekarnici mogu učiniti za Europu i – što Europa može učiniti za njih!

 

John Chave, glavni tajnik PGEU-a (Farmaceutska grupacija Europske Unije) ima vrlo jasnu sliku svih izazova s kojima se susreće ljekarništvo unutar zdravstva Europske Unije. I mnogi od tih izazova su povezani s pitanjem održivosti- ekonomskom, profesionalnom i političkom!

Nakon gotovo deset godina obnašanja dužnosti glavnog tajnika PGEU-a koji zagovara prava javnih ljekarnika, John Chave ima idealnu poziciju da sagleda sve probleme s kojima se ljekarništvo suočava. On je ujedno pravnik po zvanju i lobist s iznimnim iskustvom, ali je jednako tako i elokventan u izricanju svoje vizije ljekarničkog doprinosa u osiguravanju sigurnije budućnosti za Europske građane i europski zdravstveni sustav!

 

Rezovi, rezovi i rezovi!

„Rezanje“ troškova prisutno je u svakom segmentu zdravstva zbog štednje imaju značajan utjecaj na javno ljekarništvo, naveo je European Voice u članku iz ožujka 2015.  Ljekarničke marže o kojima uvelike ovise prihodi ljekarni su pod stalnim pritiskom institucija „željnih ušteda“ u državama Europske Unije i drugih poveznica u opskrbnom lancu lijekova.

Marže su sve reduciranije jer istovremeno dolazi i do značajnijeg snižavanja cijena lijekova, kako kaže John Chave: „Unatoč mnogim kontroverznim pričama o skupim lijekovima, cjelokupna vrijednost lijekova koji se izdaju u javnim ljekarnama sve je niža, nema porasta cijena zbog nacionalnih pritisaka na snižavanje cijena i pojave sve većeg broja generičkih lijekova. Ujedno dolazi do dodatnog pojačanog pritiska čak u najprosperitetnijim zemljama (Njemačka, Finska) da se ograniče ljekarničke naknade, kako bi se snizili troškovi zdravstvenog sustava.

Chave dalje ističe: „Takvi spomenuti ekonomski pritisci su još dodatno otežani zbog drugih promjena vezanih uz ljekarničko poslovanje, poput tehnoloških izazova kao što je prodaja lijekova preko interneta. Naime, najnovija tehnološka dostignuća kao što je online-prodaja lijekova istovremeno nosi i izazove i nove mogućnosti. Prodaja lijekova preko interneta je tema koja podjeljuje struku, što se i vidi po različitoj nacionalnoj regulativi među europskim zemljama, ali i po različitim stavovima ljekarnika. Pogledajmo primjer Francuske u kojoj je došlo do razmirica između suvremeno usmjerenih ljekarnika koji razmišljaju na „komercijalniji“ način, te konzervativnijih ljekarnika, uslijed čega je došlo do rješavanja sukoba putem Vrhovnog suda koji je za sada odgodio primjenu niza kontrolnih mehanizama za online-ljekarne sve dok se ne provede detaljnija analiza problematike. Nadalje, rastući trend umrežavanja ljekarni u ljekarničke lance svakako predstavlja komercijalni i kulturološki izazov za tradicionalni koncept ljekarništva.“

 

Tehnologija- mač s dvije oštrice

Dok industrija, čelne zdravstvene institucije i političari entuzijastično zagovaraju sve mogućnosti koje nudi e-zdravlje i m-zdravlje, neke od rezultirajućih inovacija mogu umanjiti vrijednost i značaj ljekarnika, umjesto očekivanog osnaživanja. Kada je na računalu ili na smartphone-u dostupna cjelokupna informacija o propisanom lijeku uz neograničeno savjetovanje, dovodi se u pitanje povlašteni položaj ljekarnika za stručnim savjetovanjem s pacijentom licem-u-lice prilikom izdavanja lijeka.

Nadalje, politički gledajući, ljekarnici nisu imali najidealnije uvjete, posebice na europskoj razini! Ljekarništvo je uglavnom nacionalno regulirano, kao i uvjeti poslovanja ljekarni tj. naknade ljekarničke usluge, što znači da je vrlo malo mjesta i događanja gdje se zagovaraju prava ljekarnika i čuje njihov glas, za razliku od organiziranih stavova proizvođača lijekova, liječničke struke ili pacijenata!

 

Izgradnja novog utjecaja ljekarnika!

Zbog ovakve nezavidne pozicije ljekarnika, potaknula se izgradnja prominentnijeg položaja i novog utjecaja ljekarnika u europskim zdravstvenim debatama. To je vidljivo iz povećane prisutnosti PGEU-a u EU-konzultacijama s Europskom agencijom za lijekove (EMA), Europskom komisijom i nizom EU tijela, vezano uz teme kao što su informiranje potrošača, off-label propisivanje, ljekarništvo u zdravstvenom sustavu, nestašice lijekova i rezistencija na antibiotike.

Jedan od najprimjetnijih angažmana ljekarnika na ovakvim višim razinama je onaj vezan uz njihovo sudjelovanje u europskim mehanizmima borbe protiv krivotvorenih lijekova. Riječ je o sveobuhvatnom problemu i složenoj inicijativi u kojoj PGEU i John Chave imaju središnju ulogu od samog početka!

Prije svega nekoliko tjedana, došlo je do formalizacije suradnje između generičkih i inovativnih prizvođača lijekova, distributera lijekova, veletrgovaca i javnih ljekarnika, te je predstavljena European Medicines Verification Organisation, koja će voditi središnju bazu podataka i koordinirati suradnju između država članica EU na verifikacijskom sustavu kreiranom da spriječi dospijeće bilo kojeg krivotvorenog ili sumnjivog lijeka do pacijenta. Predanost i angažman ljekarnika kao krajnje točke u komunikaciji s pacijentom prije izdavanja lijeka je ključna stavka ovog skupog europrojekta od nekoliko milijuna eura, a kojeg upravo vodi John Chave kao čelna osoba!

Potreba za zaštitom pacijenata od štetnih, opasnih ili kriminalnih radnji također je dio profesionalne ljekarničke odgovornosti koja potječe od davnih dana kada su se lijekovi izrađivali isključivo kao magistralni pripravci, sve do današnjih suvremenih, industrijski proizvedenih, oblika lijekova. No potreba za intervencijom u borbi protiv krivotvorenih lijekova, koja je dobila i svoje pravne temelje u EU zakonodavstvu, utjecala je na osnaženu ulogu i ponovno „usmjerene reflektore“ na ljekarnika koji je postao kritično sučelje između proizvođača lijekova i pacijenta, unatoč svoj sofisticiranosti i napretku tehnologije!

 

Jedinstveni odnos lice-u-lice

Upravo u ovom odnosu lice-u-lice između ljekarnika i pacijenta, John Chave vidi stvarni i nedovoljno iskorišteni potencijal javnog ljekarništva u budućem razvoju europskog zdravstvenog sustava!

Nova generacija ljekarnika, koja je ciljano educirana da prati suradljivost pacijenata iz lokalne zajednice i pravovremeno uočava moguće interakcije prilikom komunikacije s njima, nesumnjivo će se moći uspješno suočiti s izazovom sve većeg broja pacijenata starije životne dobi s velikim brojem propisanih lijekova, uslijed demografskog tsunamija!

John Chave ukazuje na iznimno visoke troškove zdravstvenog sustava koje generiraju jatrogene bolesti nastale kao posljedica loše adherencije pacijenata u propisanoj farmakoterapiji. Troškovi će još više rasti ukoliko pacijenti ne primjenjuju lijekove pravilno! Predviđa se kako je u Europskoj Uniji čak 194 500 smrtnih slučajeva/godinu posljedica propuštenih doza lijeka ili loše adherencije u primjeni lijekova, s troškovima koji dosežu 125 milijardi €/godišnje!

Nadalje, kako navodi John Chave, nitko nije kvalificiraniji od ljekarnika pružati stručne savjete o mogućnostima odgovornog samoliječenja koji postaje sve veći trend u osnaživanju veće odgovornosti i uloge pacijenta (samoskrb). Ljekarnici sudjeluju u javnozdravstvenim kampanjama za promicanje zdravlja, pružaju stručne savjete o očuvanju zdravlja, pomažu u promjeni loših životnih navika, te su svakako vrijedni „vratari zdravstvenog sustava“  kada je samoliječenje prikladno.

Javni ljekarnici uspješno lobiraju kako bi proširili osnovnu djelatnost ljekarnika na razini europske regulative o priznavanju stručnih kvalifikacija, kako bi se jasno definiralo što svaki ljekarnik mora biti ovlašten i educiran raditi na prikladnoj razini, kako bi se olakšala mobilnost ljekarnika na europskoj razini bez potrebe za dodatnim provjerama kvalifikacija, što svakako ukazuje na nove smjerove ljekarničke struke!

Ljekarnička struka u Europi predstavlja izvor visokoobrazovanih (i skupo obrazovanih) zdravstvenih stručnjaka, koji su dostupni pacijentima kroz mrežu javnih ljekarni u lokalnim zajednicama. Ljekarničke usluge koje se u suvremenoj eri ne cijene dovoljno smatrajući se staromodnim i neučinkovitima, s previše utroška vremena, zapravo su najveća vrijednost ljekarništva ukoliko se pomno razvijaju i iskoriste na pravi način!

„Logični napredak za razvoj ljekarničke struke jest strateško preuzimanje nove uloge u zdravstvu i pametno iskorištavanje potencijala javnih ljekarnika u skladu s potrebama zdravstvene skrbi i novim izazovima u Europi!“, navodi Chave.

 

 

IZVOR:

Peter O’Donnell, European Voice (06.04.2015.)

http://www.europeanvoice.com/article/europes-pharmacies-endangered-or-underused/