Znanstveno-stručni odbor 5. hrvatskog kongresa farmacije s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Rovinju od 21.-24.05.2015., obavještava Vas kako je produljen rok za prijavu sažetaka za usmena ili posterska izlaganja do 10. ožujka 2015. godine do 12h.

Znanstveno-stručni odbor 5. hrvatskog kongresa farmacije s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Rovinju od 21.-24.05.2015., obavještava Vas kako je produljen rok za prijavu sažetaka za usmena ili posterska izlaganja do 10. ožujka 2015. godine do 12h.

Nakon toga više neće biti moguće prijaviti se za izlaganje, jer sustav za online prijavu radova neće više biti aktivan.

Požurite se i budite proaktivni dio nadolazećeg Kongresa, prenesite nama i ostalim sudionicima Kongresa svoje znanje i iskustvo!