Europsko udruženje bolničkih farmaceuta (EAHP) izabralo novo vodstvo na
51. Generalnoj skupštini, 11. – 12. lipnja 2021.

Novo izabrani predsjednik ANDRÁS SÜLE i osam članova Odbora
započinju svoj trogodišnji mandat 

Za članicu Upravnog odbora izabrana kolegica DARIJA KURUC POJE
uz podršku Sekcije bolničkih ljekarnika Hrvatskog farmaceutskog društva

Čestitamo!  

 Hrvatsko farmaceutsko društvo član je EAHP od 1998. godine

EAHP je utemeljen 1972. (Hague, Nizozemska) s ciljem zastupanja interesa i unapređenja rada bolničkih ljekarnika. EAHP predstavlja oko 23 000 europskih bolničkih ljekarnika iz 35 zemalja.

Iz priopćenja EAHP:

Bruxelles, 14. lipnja 2021. – Delegati iz 35 zemalja članica Europskog udruženja bolničkih ljekarnika (EAHP) okupili su se 11. i 12. lipnja na 51. Generalnoj skupštini. Zbog pandemije COVID-19 Skupština je organizirana u potpunosti virtualno.

Na Generalnoj skupštini delegati su obaviješteni o novostima vezanim uz obrazovne aktivnosti EAHP-a, temeljnim projektima i razvoju stavova i daljnje politike tog Udruženja. Rasprave su bile usmjerene na provedbu 44 europske izjave o bolničkom ljekarništvu, zajedničkom edukacijskom okviru specijalizacija iz bolničkog ljekarništva, dostupnosti lijekova i sve većem problemu nestašice lijekova, posebno onih vezanih za imunoglobuline koje izravno utječu na kakvoću skrbi o pacijentima.

Na kraju Generalne skupštine funkciju novog predsjednika EAHP preuzeo je András Süle iz Mađarske s mandatom  od tri godine. Predsjedniku EAHP-a pridružilo se osam članova  Upravnog odbora, od kojih su neki reizabrani a neki novo izabrani. To su: Aida Batista (Portugal) dopredsjednica, Nenad Miljković (Srbija) direktor za financije te 6 članova za stručno usavršavanje: Louis Bertin (Francuska), Darija Kuruc Poje (Hrvatska), Ana Lozano (Španjolska), Despoina Makridaki (Grčka ), Claudia Plesan (Rumunjska) i Piera Polidori (Italija), koji će zajednički oblikovati rad EAHP-a. Dosadašnji predsjednik Petr Horák bit će savjetnik kolegama do lipnja 2022. godine.

Na 51. Generalnoj skupštini usvojena su dva važna dokumenta sa stavovima EAHP vezanim za 1) dostupnost lijekova i 2) specijalizaciju bolničkih farmaceuta.

Više o Skupštini EAHP bit će objavljeno u Farmaceutskom glasniku.