Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane za upis doktorskog studija na INFODAN DOKTORSKOG STUDIJA “FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKE ZNANOSTI” 2019.

Infodan će se održati 20. rujna 2019. u Velikoj predavaonici, A. Kovačića 1, s početkom u 14:00 sati.

Na infodanu bit će pretstavljen program doktorskog studija i znanstveno-istraživački projekti Fakulteta u sklopu kojih mladi istraživači mogu izraditi doktorski rad.