HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO

p o z i v a

članove da putem Udruženja i Sekcija, uredničkih odbora

časopisa Acta Pharmaceutica i Farmaceutski glasnik

pošalju prijedloge kandidata za sljedeće nagrade HFD-a:

“Medalja prof. dr. Julije Domac”

„Priznanje mr. ph. Antun Karlovac”

„Priznanje za promicanje farmacije u gospodarstvu”

„Diploma Hrvatskog farmaceutskog društva”

Prijedlozi trebaju biti utemeljeni i obrazloženi, a osnovni uvjet je aktivno članstvo i višegodišnji rad predloženog kandidata u HFD-u.

Obrazložene prijedloge treba poslati u ured HFD-a najkasnije do 15. rujna 2023., elektroničkim putem na e-mail: hfd-fg-ap@zg.t-com.hr ili

poštom na Hrvatsko farmaceutsko društvo, Masarykova 2/II, Zagreb.

Povjerenstvo za nagrade HFD-a razmotrit će pristigle prijedloge te mišljenje o predloženim kandidatima uputiti Upravnom odboru  HFD-a, koji će donijeti konačnu odluku.

Nagrade zaslužnim članovima bit će dodjeljene na Skupštini HFD-a u studenome 2023.

Pravilnici  o nagradama HFD-a nalaze se na mrežnoj stranici HFD-a www.farmaceut.org .