Farmacija nudi značajne doprinose pojedincu i zajednici poput visoko obrazovanih stručnjaka za lijekove, kreiranja novih terapijskih mogućnosti putem istraživanja i razvoja, osiguravanja sigurnih i provjerenih lijekova putem regulatornih aktivnosti, optimizacije ishoda liječenja u okviru kliničke farmacije, sve do inovativnih ljekarničkih usluga u sustavu javnog zdravstva.
Opsežan znanstveno-stručni program Petog hrvatskog kongresa farmacije s međunarodnim sudjelovanjem ide u prilog pozicioniranju farmacije i farmaceutske industrije kao strateški važne za Hrvatsku te opravdava tvrdnju da lijek nije samo roba koja se treba nalaziti izvan nadzora ljekarnika i drugih visokoobrazovanih zdravstvenih djelatnika!

 

„Svaki dan je čak tri milijuna ljekarnika (farmaceuta) i farmaceutskih znanstvenika diljem svijeta prisutno kao partner u zdravlju pacijentima, drugim zdravstvenim djelatnicima i znanstvenicima! Farmaceuti su sve ove elemente uspješnog partnerstva primijenili u praksi vođeni vizijom unaprijeđenog boljeg zdravlja!”, izjavio je glavni tajnik Međunarodne farmaceutske federacije (FIP) Luc Besançon, koji će ovaj tjedan posjetiti Hrvatsku povodom Petog hrvatskog kongresa farmacije s međunarodnim sudjelovanjem!

 

Peti hrvatski kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem održava se u Rovinju, u Kongresnom centru Cap Aureo, 21.-24. svibnja 2015. Organizator je Hrvatsko farmaceutsko društvo u suradnji s Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Agencijom za lijekove i medicinske proizvode RH. Kongres se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

 

Moto kongresa je “Farmaceutska izvrsnost u službi zdravlja”. Pod farmaceutskom izvrsnosti podrazumijeva se pružanje najkvalitetnije ljekarničke skrbi s ciljem najboljeg mogućeg zdravstvenog ishoda za pacijente.

 

Farmacija nudi značajne doprinose pojedincu i zajednici poput visoko obrazovanih  stručnjaka za lijekove, kreiranja novih terapijskih mogućnosti putem istraživanja i razvoja, osiguravanja sigurnih i provjerenih lijekova putem regulatornih aktivnosti, optimizacije ishoda liječenja u okviru kliničke farmacije, sve do inovativnih ljekarničkih usluga u sustavu javnog zdravstva.

 

Nove generacije ljekarnika ciljano se educiraju da putem razgovora s pacijentima prate njihovu suradljivost i pravodobno uočavaju moguće interakcije lijekova i drugih proizvoda pri njihovoj primjeni. Tako obrazovani ljekarnici nesumnjivo će se moći uspješno suočiti s izazovom sve većeg broja pacijenata starije životne dobi s velikim brojem propisanih lijekova. „Logični napredak za razvoj ljekarničke struke jest strateško preuzimanje nove uloge u zdravstvu i adekvatno korištenje potencijala javnih ljekarnika u skladu s potrebama zdravstvene skrbi i novim izazovima u Europi!“, navodi John Chave glavni tajnik Farmaceutske grupacije Europske Unije (PGEU), koji će također prisustvovati Kongresu.

 

Na kongresu će posebno biti govora o važnosti povezivanja farmaceutske izobrazbe i znanosti s praksom kao i o neophodnoj suradnji svih stručnjaka u zdravstvu, posebice ljekarnika i liječnika, s ciljem što uspješnijeg liječenja bolesnika. Farmacija ide ukorak s najnovijim trendom personalizirane medicine i farmakogenomike, o čemu će na Kongresu govoriti i prof. dr. sc. Dragan Primorac, dr.med.

 

Znanstveni i stručni program kongresa obuhvaća predavanja pozvanih stranih i domaćih stručnjaka, slobodno prijavljena predavanja te brojna posterska izlaganja, s ciljem prikaza najnovijih dostignuća u farmaceutskim znanostima i ljekarničkoj praksi. Posebna pozornost usmjerena je prema usklađivanju farmaceutske izobrazbe, farmaceutske regulative i ljekarničke prakse u nas s onima u Europi.

 

Kongresu će prisustvovati više od 900 sudionika – farmaceuta i stručnjaka iz farmaciji srodnih struka, iz 12 zemalja. Pozivu organizatora, da održe predavanja, odazvali su se čelnici visokih državnih institucija, međunarodnih stručnih udruženja, farmaceutskih i srodnih fakulteta, farmaceutske industrije te mnogi drugi istaknuti stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva.

 

Radni dio odvijat će se sljedećim kongresnim cjelinama: Istraživanje i razvoj lijekova, Bioslični lijekovi, Izazovi u regulativi lijekova, Regulativa lijekova u službi ljekarnika, Farmaceutska izobrazba i usavršavanje, Novo lice ljekarništva, Ljekarničke usluge, Tradicija i inovacije u izradi magistralnih pripravaka, Klinička i bolnička farmacija, Fitofarmacija, Dodaci prehrani, Dermatofarmacija i kozmetologija, Farmaceutski menadžment i marketing, Javnozdravstveni pristup u farmaciji, Bioetika u farmaciji. Dio programa čini i Mini simpozij o konoplji za medicinsku primjenu.

 

Ovakav opsežan znanstveno-stručni program Petog hrvatskog kongresa farmacije ide u prilog pozicioniranju farmacije i farmaceutske industrije kao strateški važne za Hrvatsku te opravdava tvrdnju da lijek nije samo roba koja se treba nalaziti izvan nadzora ljekarnika i drugih visokoobrazovanih zdravstvenih djelatnika!