Objavljeno je peto (on-line) izdanje Hrvatske farmakopeje s oznakom 5.0. Ovo izdanje odgovara izdanju 10.0 Europske farmakopeje (Ph. Eur.), objavljenom u srpnju 2019. god. Novi i revidirani tekstovi stupaju na snagu 1. siječnja 2020., a ispravljeni tekstovi objavljeni u izdanju 10.0 Ph. Eur. stupili su na snagu do 31. kolovoza 2019. (ako nije drugačije navedeno).

Kao i do sada, u poglavlju Komentari revidiranih tekstova objavljenih u izdanju 10.0 Ph. Eur. možete naći sažeti prikaz izmjena tekstova objavljenih u ovom izdanju.

U predmetnom izdanju u Hrvatsku farmakopeju uvrštena su tri nova prijevoda općih članaka i jedanaest novih prijevoda monografija: 2.2.8. Viskoznost, 2.2.12. Vrelište, 2.9.35. Usitnjenost praška, Levomentol (0619), Lidokain (0727), Lidokainklorid hidrat (0227), Magnezijev stearat (0229), Nafazolinklorid (0730), Pilokarpinklorid (0633), Tetrakainklorid (0057), Kamilica, cvijet (0404), Kamilica, eterično ulje (1836), Kamilica, tekući ekstrakt (1544) i Kadulja, list (0404).

HALMED poziva kolege da nam se obrate sa svojim potrebama za prijevodima tekstova Europske farmakopeje.

Svako objavljivanje izdanja ili dodatka donosi cjelovito izdanje Hrvatske farmakopeje u koji su unesene sve novosti i korekcije, odnosno izmjene iz odgovarajućeg dodatka Europske farmakopeje te se u njemu farmakopeja može cjelovito pretraživati. Tekstove Hrvatske farmakopeje iz on-line izdanja moguće je kopirati i ispisivati.

Godišnju licencu za korištenje svih izdanja Hrvatske farmakopeje, kao i Dodataka koji se redovito objavljuju, izdaje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Cijena jedne licence iznosi 300,00 kuna + PDV. Svaku licencu moguće je koristiti na dva računala.

Registraciju je moguće provesti putem ove poveznice, uz ispunjavanje zahtjeva traženim podacima, na temelju kojih se kreira ponuda za licencu. Nakon što se prema navedenoj ponudi izvrši plaćanje, korisniku je omogućen pristup cjelovitom izdanju farmakopeje. Obavijest o aktivaciji pristupa korisnik zaprima e-poštom zajedno s odgovarajućom zaporkom za pristup farmakopeji.

Nakon pristupanja Hrvatskoj farmakopeji, automatski se otvara važeće izdanje/dodatak, a sva dostupna izdanja/dodatke, s cjelovitom farmakopejom, mogu se pretraživati klikom na izbornik Izdanje u zaglavlju farmakopeje.

U svrhu pružanja uvida u mogućnosti koje pruža cjelovito izdanje Hrvatske farmakopeje, korisnicima je dostupna demo verzija farmakopeje, kojoj je moguće pristupiti ovdje.