P O Z I V   Č L A N O V I M A
na
IZBORNU SKUPŠTINU HRVATSKOG  FARMACEUTSKOG  DRUŠTVA

koja će se održati
u četvrtak, 10. studenoga 2022., s početkom u 12 sati,
u  dvorani Hrvatskog farmaceutskog društva, Masarykova 2/II, Zagreb.

 

D n e v n i  r e d

 1. Otvaranje Skupštine i prihvaćanje zapisnika prošlogodišnje Skupštine
 2. Izbor radnog predsjedništva
 3. Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika, verifikacijske komisije
 4. Stručno predavanje: dr. sc. Nikica Mirošević Skvrce, mag. pharm: CJEPIVA PROTIV BOLESTI COVID-19 – NAUČENE LEKCIJE
 5. Izvješće o radu HFD-a između dviju Skupština
  5.1.  Izvješće predsjednika i izvršnog direktora
  5.2.  Financijsko izvješće
  5.3.  Izvješće Nadzornog odbora
 6. Rasprava i glasovanje o izvješćima pod točkom 5.
 7. Razrješenje dosadašnjih članova tijela HFD-a
 8. Prijedlozi novih članova tijela HFD-a
 9. Glasovanje o prijedlozima pod točkom 8.
 10. Plan rada HFD-a za sljedeće jednogodišnje razdoblje
 11. Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu
 12. Donošenje odluke o visini članarine za 2023. godinu
 13. Različito

                                                                                               Upravni odbor HFD-a