P O Z I V
svim članovima HFD-a
na izbornu skupštinu Udruženja farmaceuta  Dalmacije 

Pozivamo sve članove HRVATSKOG FARMACEUTSKOG DRUŠTVA – UDRUŽENJA FARMACEUTA  DALMACIJE na izbornu skupštinu Udruženja koja će se održati dana
26.10.2022 / srijeda/ na  Medicinskom fakultetu u Splitu, Šoltanska 2, s početkom u 18:00 sati, u dvorani 101B (nova zgrada) 

poziv za izbornu skupštinu UFD-a 26.10.2022.-1