Hrvatsko farmaceutsko društvo u suradnji s Hrvatskom ljekarničkom komorom održat će prvi mini simpozij “Dan sjećanja na Darka Takača”. Tema ovog simpozija je “Gdje je Hrvatska danas u skrbi o onkološkim bolesnicima”, a održat će se u predavaoni HFD-a, u petak, 22. rujna 2023.
Simpozij će biti bodovan prema Pravilniku za stručno usavršavanje magistara farmacije.

Stručni skup nema kotizaciju.
Zbog ograničenog kapaciteta dvorane REGISTRACIJA je OBAVEZNA.
Registrirati se može u poslovnici HFD-a ili putem telefona broj 01/4872-849.

PROGRAM

‘Dan sjećanja na Darka Takača’, petak, 22.rujna 2023.

12.00 – 13.00 I. DIO  ̶  Spomen na Darka Takača
Voditelj: Dario Briški
Bliski suradnici Darka Takača prisjetit će se trenutaka iz zajedničkog stručnog i društvenog rada.

 

13:00 – 13:30 Stanka
13.30 – 17.00 II. DIO – Simpozij: Gdje je Hrvatska danas u skrbi o onkološkim bolesnicima?
Voditelji: Dario Briški, Ana Soldo
13.30 – 13.55 Kristina Krpina

Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća

13.55 – 14.20 Sandra Karabatić

Što onkološki pacijent treba – prikaz izvješća LuCE 2022

14.20 – 14.45 Helena Orehovački

Farmaceut kao dio tima koji skrbi o onkološkim pacijentima

Rasprava
15.00 – 15.25 Marko Skelin

Učinkovitost biološke terapije

15.25 – 15-50 Antun Koprivanac

Pametni lijekovi u ciljanoj terapiji raka pluća

15.50 -16.15 Milena Jadrijević-Mladar Takač

Najnovija istraživanja novih terapijskih tvari i bioloških meta lijekova za onkološku primjenu

 

16.15 – 16.45 Panel rasprava
Voditelji: Ana Soldo, Dario Briški
16.45 Zatvaranje skupa

 

Vrednovanje skupa: 2 boda