Na Skupštini HFD-a koja je održana u petak 8. studenoga 2019. bilo je nazočno približno 90 članova HFD-a, predstavnika HALMED-a, farmaceutske industrije, FBF-a i HLJK-a. Skupštinu je otvorio predsjednik HFD-a Darko Takač te je jednoglasno izabrano radno predsjedništvo. U sklopu ovogodišnje Skupštine magistar farmacije Vladimir Mihalic iz HALMED-a odžao je interesantno predavanje ” Određivanje najviše dopuštene cijene lIjeka na veliko”. Dodijeljene su i nagrade HFD-a istaknutim osobama iz područja farmacije:

Slijedila su izvješća o radu HFD-a između dviju skupština, financijsko izvješće te izvješće nadzornog odbora.

Izvršna direktorica HFD-a Maja Jakševac Mikša je potom iznijela plan rada HFD-a za sljedeće jednogodišnje razdoblje, a voditeljica financija i računovodstva Marina Carević je izložila plan prihoda i rashoda za 2019. godinu.

Skupština je donijela odluku da visina članarine ostane 440,00 HRK za aktivne članove, 600,00 HRK za bračne parove, a 200,00 HRK za umirovljene članove.

Detaljni izvještaj sa Skupštine biti će objavljen u našem sljedećem broju Farmaceutskog glasnika 11-2019.

Galerija fotografija sa Godišnje skupštine rasoloživa na našoj stranici:

GALERIJA FOTOGRAFIJA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE HFD-a, 8. 11. 2019.