Većina Europljana smatra kako su krivotvorine isključivo vezane za luksuzne artikle i odjeću, a samo 1 od njih 5 povezuje krivotvorenje s lijekovima, navedeno je u nedavnom istraživanju. Tvrtka Sanofi je provela istraživanje na uzorku od čak 5000 ispitanika, u kojem je zanimljivo da 2/3 ispitanika zna za krivotvorene lijekove, no čak 77% ispitanika smatra kako je slabo i nedovoljno upoznato s tom problematikom. Njih čak 96% smatra kako su lažni lijekovi moguće ili sigurno opasni po zdravlje!

 

Većina Europljana smatra kako su krivotvorine isključivo vezane za luksuzne artikle i odjeću, a samo 1 od njih 5 povezuje krivotvorenje s lijekovima, navedeno je u nedavnom istraživanju.

Tvrtka Sanofi je provela istraživanje na uzorku od čak 5000 ispitanika, u kojem je zanimljivo da 2/3 ispitanika zna za krivotvorene lijekove, no čak 77% ispitanika smatra kako je slabo i nedovoljno upoznato s tom problematikom. Njih čak 96% smatra kako su lažni lijekovi moguće ili sigurno opasni po zdravlje!

Istraživanje je provedeno u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj i Velikoj Britaniji, te je u većini zemalja krivotvoreni lijek bio slabo percipiran u odnosu na krivotvorenu odjeću, luksuzne modne marke, elektroniku i sl., pozicioniran na listi blizu krivotvorenih rezervnih dijelova …

Doima se da je razumijevanje svih prijetnji naručivanja lijekova preko interneta vrlo šaroliko; 90% ispitanika smatraju online-naručivanje rizičnim zbog velike dostupnosti krivotvorenih lijekova, a svega ih je 18% zaista i naručilo lijek putem interneta. Među kupcima lijekova preko interneta, 78% ih je smatralo kako su se osjećali sigurnima prilikom kupnje, kao da kupuju u ljekarni. S druge strane, čak 2/3 svih ispitanika izjavilo je da su svjesni opasnosti koja im prijeti prilikom online kupnje lijekova! Prema istraživanju, prekooceanski transport lijekova se smatrao kao jedan od najvjerojatnijih razloga koji bi mogao utjecati na kupovinu krivotvorenih lijekova.

Potrošači iz Francuske su bili najosvješteniji o krivotvorenim lijekovima, te su pojam “krivotvorina” u čak 32% slučaja povezivali s lijekovima, te su manje skloni online naručivanju lijekova u odnosu na druge Europljane koji su sudjelovali u istraživanju. Najskloniji online narudžbama lijekova bili su Nijemci, a Španjolci su bili najmanje osviješteni o krivotvorenim lijekovima.

 

IZVOR: PGEU