Više o godišnjoj skupštini saznajte na poveznici:

IZVJEŠĆE SA SKUPŠTINE HFD-a održane u petak 8. studenoga 2019.