Ljekarnici Europske zajednice pozdravljaju ambicije zacrtane u Farmaceutskoj strategiji za Europu koju je danas usvojila Europska komisija. Vjerujemo da će predložene mjere pomoći osigurati pristup pacijenata sigurnim i pristupačnim lijekovima i financijska održivost zdravstvenih sustava.

Dokument je u cijelosti rapoloživ na poveznici:

PGEU statement on the EU pharmaceutical strategy