Klinika za neurologijuMedicinskogfakulteta Sveučilištu Zagrebui KBC Zagreb Referentni centar Ministarstva zdravstva za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju Hrvatska udruga za Alzheimerovu…