HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO i
HRVATSKO DRUŠTVO MLADIH LIJEČNIKA HLZ-a

organizira

15. PharMED simpozij s radionicom
LIJEKOVI U TRUDNOĆI, U DOJENJU I DJEČJOJ DOBI 

Zagreb, 2. ožujka 2020., od 15:30 do 20:00

Velika dvorana Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), Šubićeva 9, Zagreb

P r o g r a m
Sadržaji predavanja nisu promotivnog karaktera

15:30 – 15:55   REGISTRACIJA

15:55 – 16:00   UVOD –Voditelji projekta: prof. dr. sc. Igor Francetić, dr. med., internist, spec. kliničke farmakologije i doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm.

16:00 – 16:30   LIJEKOVI U DJEČIJOJ DOBI
prim. dr. sc. Arnes Rešić, dr. med, spec. pedijatar, subspec. pedijatrijske klin. farmakologije i toksikologije, Klinika za dječj bolesti Zagreb, Odsjek za pedijatrijsku kliničku farmakologiju i toksikologiju

16:30 – 17:00    LIJEKOVI U TRUDNOĆI
dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk, dr. med., spec. kliničke farmakol., Zavod za kliničku farmakologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb

17:00 – 17:30    LIJEKOVI U DOJENJU
prim. dr. sc. Ksenija Makar Aušperger, dr. med., klinički farmakolog, Zavod za kliničku farmakologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb

17:30 – 17:45     Stanka

17:45 – 18:15     LJEKARNIČKA SKRB O TRUDNICAMA, DOJILJAMA I MALOJ DJECI
Ana Galić Skoko, univ. mag. pharm., Ljekarne Zagrebačke županije

18:15 – 19:45     RADIONICA – PRIKAZ SLUČAJEVA
Interdisciplinarni pristup – suradnja liječnika i ljekarnika

19:45 – 20:00    Zaključak i ocjena skupa

 

Prijava i uplata kotizacije

Prijave za sudjelovanje primaju se u Hrvatskom farmaceutskom društvu na tel.: 01/48 72 849
ili e-mailom: office1@farmaceut.org .
Kotizacija za članove Hrvatskog farmaceutskog društva i Hrvatskog liječničkog zbora, koji su uplatili godišnju članarinu za 2019., iznosi 100,00 kn + PDV.
Kotizacija za studente diplomskih studija iznosi 80,00 kn + PDV.
Kotizacija za ostale sudionike iznosi 200,00 kn + PDV.
Kotizacija se uplaćuje Hrvatskom farmaceutskom društvu po prethodnoj prijavi, HUB obrascem na račun HFD-a IBAN br.: HR8923600001101367614 s naznakom u opisu plaćanja „15. PharMED – Lijekovi u trudnoći“ te imenom i prezimenom sudionika. U rubriku “model” kod primatelja ne treba ništa upisati, a u rubriku “poziv na broj primatelja” upisati OIB. Kopiju uplate molimo ponijeti na skup.
Simpozij će biti vrednovan u skladu s pravilnicima Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske liječničke komore.

Predstavljanje predavača

Prim. dr. sc. Arnes Rešić, dr. med. spec. pedijatar, subspec. pedijatrijske klin. farmakologije i toksikologije, Klinika za dječje bolesti

Svaka dobna skupina djece ima svoje osobnosti koje direktno utječu na izbor lijeka i određivanje doze lijeka. Doziranje lijekova u pedijatriji obično je zasnovano na tjelesnoj masi, a rjeđe prema dobi ili u odnosu na površinu tijela. O čemu treba voditi računa pri određivanju doze, uloga liječnika i ljekarnika u sprječavanju medicinskih pogrešaka te razumijevanje upute o uzimanju lijeka imaju ključno značenje za uspješnu primjenu lijekova u djece.

 

dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk, dr. med. spec. kliničke farmakologije, Klinika za unutarnje bolesti KBC Zagreb

Mnogo je nedoumica oko sigurnosti primjene lijekova u trudnoći. Općenita je preporuka izbjegavati lijekove koji nisu neophodni, posebno u prvom trimestru trudnoće. Nedovoljno znanje o sigurnosti lijekova u trudnoći često dovodi do neadekvatnog liječenja bolesti u trudnoći ili nepotrebnog prekida trudnoće.

 

prim. dr. Ksenija Makar Aušperger, dr. med., klinički farmakolog, Klinika za unutarnje bolesti KBC Zagreb

Dojenje i danas donosi brojne nedoumice u odnosu na uzimanje lijekova. Smije li se savjetovati dojilji da uzima lijek i nastavi dojiti ili pak savjetovati da se prekine s dojenjem kroz kraće razdoblje…ili preporučiti da se uopće ne doji s obzirom na kronično uzimanje lijekova? Nova saznanja svakodnevno se prikupljaju i danas primjenjujemo i lijekove za koje smo do nedavno preporučivali prekid dojenja. Stoga je važno pratiti nove informacije, odnosno pregledati lako dostupne baze i aplikacije u kojima možemo naći najnovije i provjerene informacije.

 

Ana Galić Skoko, mag. pharm., univ. mag. pharm., Ljekarne Zagrebačke županije, Velika Gorica

Ljekarnici pri izdavanju lijekova na recept te pri savjetovanju o odgovornom samoliječenju imaju važnu ulogu pružanja ljekarničke skrbi o trudnicama, dojiljama i maloj djeci. U suradnji s drugim zdravstvenim radnicima magistri farmacije promiču racionalnu, sigurnu i učinkovitu primjenu lijekova.
Radionica će uključivati rješavanje slučajeva iz prakse da bi se stekla nova znanja i uspješno rješavali farmakoterapijski izazovi primjene lijekova, OTC lijekova, dodataka prehrani i medicinskih proizvoda kod trudnica, dojilja i male djece.