U okviru platforme
PRIME –  Biologics

(PRIME = Policy platfoRm for Integrated care & digital transforMation in healthcarE)

Virtualna konferencija
„Transfer skrbi pacijenta na biološkoj terapiji“

17. rujna 2020.   //   17:00-20:00

Registracija za besplatno sudjelovanje:

https://farmaceut.webex.com/farmaceut/onstage/g.php?MTID=e9587a1ce7fc5e718a3adca1ab086ac07

Organizator:
Hrvatsko farmaceutsko društvo

Partneri:
Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske UPUZ, CISCO, MSD

PROGRAM
(Napomena: Konferencija će biti bodovana sukladno pravilnicima o vrednovanju Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske liječničke komore)

Moderatorica:
Antonija Mandić

17:00-17:00  //

Uvodni dio
BIOLOŠKA TERAPIJA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – VAŽNOST INTEGRIRANOG PRISTUPA U TRANSFERU SKRBI PACIJENTA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI
Doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm. (izvršna direktorica, Hrvatsko farmaceutsko društvo)
Dražen Jurković, dr. med., spec. javnog zdravstva (izvršni direktor, Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske)

17:10-17:40  //

SPECIJALIST REUMATOLOGIJE U TRANSFERU SKRBI PACIJENTA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI
Prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med., spec. reumatologije
KBC Rijeka

17:40-18:10  //

SPECIJALIST GASTROENTEROLOGIJE U TRANSFERU SKRBI PACIJENTA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI
Prof. dr. sc. Željko Čabrijan, dr. med., spec. gastroenterologije
KB Dubrava

18:10-18:40  //

ULOGA OBITELJSKOG LIJEČNIKA U TRANSFERU SKRBI PACIJENTA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI
Prim. Ines Balint, dr. med., spec. obiteljske medicine
Ordinacija obiteljske medicine dr. Ines Balint

18:40-19:10  //

ULOGA LJEKARNIČKOG TIMA U TRANSFERU SKRBI PACIJENTA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI
Prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca, mag. pharm., spec. kliničke farmacije
KB Dubrava

19:10-19:30  //

MEDICINSKA SESTRA KAO DIO INTEGRIRANOG TIMA U TRANSFERU SKRBI
Ivanka Jakovac, medicinska sestra
KBC Rijeka

19:30-20:00  //

PANEL // Q&A

(predavači, predstavnik HFD-a, predstavnik UPUZ-a, predstavnik pacijenata)