SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ

za upis na

SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE
U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

Detaljne informacije možete dobiti na poveznici:

http://www.pharma.unizg.hr/hr/studij-i-studiranje/poslijediplomski-specijalisticki-studij/natjecaj-za-upis-u-na-poslijediplomske-specijalisticke-studije/natjecaj-za-upis-u-na-poslijediplomske-specijalisticke-studije-u-akademskoj-godini-2020_2021/