Rok za slanje sažetaka za Kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem produljen je do 20. prosinca 2018.

 

Rok za slanje sažetaka za Kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem produljen  je do 20. prosinca 2018.

Autori će biti obaviješteni o prihvaćanju i uvrštenju rada u program do 10. siječnja 2018.