SEKCIJA ZA BOLNIČKU LJEKARNIČKU DJELATNOST HFD-a organizira  predavanje

u srijedu 19. listopada 2022. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:             ULOGA BOLNIČKOG LJEKARNIKA U PRIPREMI GENSKE TERAPIJE

Predavači:    

Prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.   KAKO POSTATI 6. CENTAR U SVIJETU?

Lucija Tominović. Gjivić, mag.pharm.   UVOD U GENSKU TERAPIJU

mr. sc. Gabrijela Kos, mag. pharm.   PRIPREMA GENSKE TERAPIJE

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Bjeloš, dr. med.   ISHODI LIJEČENJA VORETIGEN NEPARVOVEKOM

Moderator:

Anita Šimić, mag.pharm.

Predavanje će dati kratak uvod u inovativnu gensku terapiju te prikazati ulogu bolničkih ljekarnika Kliničke bolnice Sveti Duh u pripremi genske terapije namijenjene za liječenje bolesnika s gubitkom vida zbog naslijeđene distrofije mrežnice. Cilj genske terapije je, uz pomoć određenog nosača (vektora), sigurno isporučiti genetski materijal na željeno mjesto i dovesti do translacije pojedinih gena u funkcionalne proteine bez uzrokovanja insertacijske mutageneze, onkogeneze ili pretjeranog imunološkog odgovora domaćina. Oko, upravo radi svoje građe i imuno privilegiranog statusa, predstavlja vrlo pogodno mjesto za primjenu genske terapije te je jedna od prvo odobrenih genskih terapija bila upravo genska terapija  namijenjena za liječenje bolesnika s gubitkom vida zbog naslijeđene distrofije mrežnice.

Vrednovano od strane HLJK sa 0,5 bodova