Povodom Svjetskog dana šećerne bolesti 14. studenog 2020., a u okviru javnozdravstvene kampanje POKRENI SE!

Hrvatski savez dijabetičkih udruga

organizira

Online webinar „Gripa, pneumokokna bolest i dijabetes“

koji će se održati 23. studenog 2020. od 17:00 do 18:30 sati.

Na online webinar priključuje se putem linka: https://upuz.webex.com/upuz/onstage/g.php?MTID=e59d57af2e43c58b12878a55a4aab6a76

Više informacija: Hrvatski savez dijabetičkih udruga, tel/fax: 01 4847 807, dijabetes@dijabetes.hr, www.dijabetes.hr