P O Z I V   Č L A N O V I M A

na

IZBORNU SKUPŠTINU HRVATSKOG  FARMACEUTSKOG  DRUŠTVA

koja će se održati

u petak, 20. studenoga 2020., s početkom u 12 sati,

u  dvorani Hrvatskog farmaceutskog društva, Masarykova 2, Zagreb.

D n e v n i   r e d

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor radnog predsjedništva
 3. Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika, verifikacijske komisije
 4. Izvješće o radu HFD-a između dviju Skupština

4.1.  Izvješće predsjednika i izvršne direktorice

4.2.  Financijsko izvješće

4.3.  Izvješće Nadzornog odbora

 1. Rasprava i glasovanje o izvješćima pod točkom 4.
 2. Razrješenje dosadašnjih članova tijela HFD-a
 3. Prijedlozi novih članova tijela HFD-a
 4. Glasovanje o prijedlozima pod točkom 7.
 5. Plan rada HFD-a za sljedeće jednogodišnje razdoblje
 6. Donošenje odluke o visini članarine za 2021. godinu
 7. Različito

 

Skupština će se održati uz poštivanje svih zaštitnih epidemioloških mjera.

Molimo članove da daljnje informacije o održavanju Skupštine prate na web stranici HFD-a www.farmaceut.org

                                                                                               Upravni odbor HFD-a