Član Hrvatskog farmaceutskog društva od 1982.  i Predsjednik Udruženja farmaceuta Dalmacije HFD-a 1994. – 2006, te u jednom mandatu i dopredsjednik HFD-a. Nosilac je Diplome Hrvatskog farmaceutskog društva 2003.g. Za dugogodišnji rad u struci i za znatno unapređenje farmaceutskog stručnog rada dodjeljeno mu je „Priznanje mr. ph. Antun Karlovac” u 2020. godini.
Nakon osnivanja Hrvatske ljekarničke komore 1995.  izabran je za člana Vijeća Komore, a 2004. izabran je za Predsjednika Vijeća Komore. Od 2005 do 2017 u tri mandata je izabran za Predsjednika Komore.

Mate Portolan, mag.pharm. rođen je 31.siječnja 1957. u Korčuli, gdje je 1975. završio gimnaziju. Diplomirao je 1980.g. na Farmaceutsko biokemijskiom fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer farmacija.

Pripravnički ljekarnički staž obavio je u Ljekarni Korčula u Korčuli, a od 1982 zaposlen je kao farmaceut suradnik u Gradskoj ljekarni Split, danas Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije. U Gradskoj ljekarni Split bio je voditelj ljekarne Grad od 1989. do 2009, zamjenik ravnatelja Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije 2005 do 2009. Od 2009 je obavljao dužnost v.d. ravnatelja Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije,  a od 2010 do 2014 je ravnatelj Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. Od 2014 do danas  je savjetnik ravnatelja Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije za struku i stručni razvoj i pomoćnik za stručne poslove do danas.

Član Hrvatskog farmaceutskog društva od 1982.  i Predsjednik Udruženja farmaceuta Dalmacije HFD-a 1994. – 2006, te u jednom mandatu i dopredsjednik HFD-a. Nosilac je Diplome Hrvatskog farmaceutskog društva 2003.g. Za dugogodišnji rad u struci i za znatno unapređenje farmaceutskog stručnog rada dodjeljeno mu je „Priznanje mr. ph. Antun Karlovac” u 2020. godini.
Nakon osnivanja Hrvatske ljekarničke komore 1995.  izabran je za člana Vijeća Komore, a 2004. izabran je za Predsjednika Vijeća Komore. Od 2005 do 2017 u tri mandata je izabran za Predsjednika Komore.

Zajedno s prof. V. Grdinićem, 2006. pokrenuo stručni časopis Hrvatske ljekarničke komore «Bilten HLJK» koji je izlazio kvartalno (2006-2017) i u kojem je bio član Uredničkog odbora časopisa.

U „Biltenu HLJK“, i „Farmaceutskom glasniku“, kao i i drugim stručnim časopisima objavljivao je brojne stručne članke  iz područja informatike, ljekarničke prakse u Hrvatskoj i Europi. Sudjelovao je kao pozvani predavač na brojnim farmaceutskim stručnim skupovima i kongresima u Hrvatskoj i Sloveniji.

Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu imenovan za člana Povjerenstva za pripremu osnivanja Studija farmacije u Splitu, a nakon osnivanja Studija farmacije na Sveučilištu u Splitu imenovan za člana Vijeća studija farmacije 2009. – 2017.

Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu (KTF) i Medicinskom fakultetu (MEFST) Sveučilišta u Splitu izabran je u lipnju 2011.godine u naslovno zvanje predavača za znanstveno  područje biomedicinskih znanosti, polje farmacija, grana farmacija, iz predmeta „Uvod u farmaciju“ gdje od akademske 2010/2011. na Studiju farmacije Sveučilišta u Splitu izvodi predmet „Uvod u farmaciju“. Od akademske 2014/2015. na Studiju farmacije Sveučilišta u Splitu sudjeluje kao predavač u izvođenju predmeta „Farmaceutska etika i deontologija“, a od  akademske 2020/2021 sudjeluje kao predavač u izvođenju predmeta „Farmaceutski oblici“ i „Magistralni pripravci“.

U ljekarni Splitsko-dalmatinske županije koja je od 2010. „Nastavna baza Sveučilišta u Splitu“ voditelj je i glavni mentor  stručne prakse i stručnog osposobljavanja studenata studija Farmacije zajedničkog studija Medicinskog fakulteta u Splitu i Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.