Drage kolegice i kolege, suradnici i poslovni partneri,

Od 1. siječnja 2022. posao izvršnog direktora HFD-a obavlja kolega Dario Briški, mag. pharm..

Kolega Briški svoj je radni vijek započeo 1988. kao asistent na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu a potom radio u marketinškim odjelima tvrtki PLIVA i KRKA – FARMA. Godine 1995. životni put odveo ga je na Novi Zeland gdje je u Aucklandu do 2003. radio u tvrtki Douglas Pharmaceuticals u Laboratoriju za kontrolu kakvoće lijekova i Registraciji lijekova te u javnim ljekarnama. Preseljenjem na Goald Coast u Australiji, od kraja 2003. do polovine 2016. bio je voditelj dviju javnih ljekarni (Grice Avenue Pharmacy i Amcal Pharmacy) a potom je do kraja 2017. vodio Bolničku ljekarnu u Pindara Private Hospital.  Godine 2018. vratio se u Hrvatsku. Posljednje dvije i pol godine bio je stručni suradnik u HFD-u.

Iz ovog kratkog životopisa vidljivo je da kolega Briški ima veliko radno iskustvo i to u gotovo svim područjima farmaceutske djelatnosti što će mu uvelike pomoći u radu na mjestu izvršnog direktora HFD-a.

Kontakt mail je: dario.briski@farmaceut.org