Predsjednica Hrvatskog farmaceutskog društva ujedno je i predsjednica Sekcije za Kliničku farmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD). Član Sekcije za bolničko ljekarništvo HFD-a, a ujedno je bila Voditelj delegacije HFD-a pri učlanjenju u European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) 1998.g te delegat HFD-a u Generalnoj skupštini EAHP do 2006. Nosilac Diplome Hrvatskog farmaceutskog društva 2004.g. Iste godine je izabrana uz deset bolničkih ljekarnika iz različitih zemalja, u “Icons of European Hospital Pharmacy” (European Journal of Hospital Pharmacy 2004;6:34).
Nositeljica je Diplome Hrvatskog farmaceutskog društva 2004.g.

 

Prof.dr.sc. Vesna Bačić Vrca rođena  je 19. rujna 1957.g u Splitu, gdje je završila Klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 1981.g. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz Kliničke farmacije završila je 1989.g. na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija.  Bila je na usavršavanju 1995.g. u Houston-u, SAD, kao stipendist Texas Heart Institute-a.

Završila je poslijediplomski studij iz Farmaceutskih znanosti na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu i 1999.g. obranila magistarski rad pod naslovom “Ispitivanje novog modela bolničke ljekarničke skrbi – sustav pripreme jedinične terapije”.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Farmakološki antioksidansi u liječenju difuzne autoimune hipertireoze”, obranila je 2003.g. na FBF-u, Sveučilišta u Zagrebu.

U zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2006.g. U znanstveno-nastavno zvanje docentice u području biomedicinskih znanosti, polje farmacija, na FBF-u, izabrana je 2007.g.  U znanstveno zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 2010.g. U znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice izabrana je 2012.g., a 2013. u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.

Zaposlena je u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje 1996.g. uvodi praksu kliničke farmacije. Predsjednica je Povjerenstva za lijekove Kliničke bolnice Dubrava od 1996.g. do danas, čiji je član bila od osnutka.

Od 1998.g. uposlena je u kumulativnom radnom odnosu, na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, kada se u nastavu uvodi novi kolegij “Klinička farmacija”. Od akademske godine 2008/9 povjerava joj se vođenje nastave iz kolegija “Farmakoterapija”. 2010.g. povjereno joj je organiziranje i vođenje poslijediplomskog specijalističkog studija “Klinička farmacija”. Aktivno je sudjelovala u procesu stvaranja novih farmaceutskih zdravstvenih specijalizacija “Klinička farmacija – bolničko ljekarništvo” i “Klinička farmacija –  javno ljekarništvo.

 

Jedan je od urednika hrvatskog izdanja udžbenika “Klinička farmacija i terapija” – “Clinical Pharmacy and Therapeutics” (ed. Rodger Walker and Clive Edwards).

Sudjelovala je kao predavač na poslijediplomskom studiju  Medicinskog fakulteta u Mostaru (BIH) u razdoblju od 2004. – 2007.g.

Sudjelovala je kao član znanstveno-stručnog odbora u organiziranju niza domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Objavljivala je znanstvene i stručne radove. Aktivno je sudjelovala na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Kao predavač sudjelovala  je u tečajevima trajne izobrazbe za ljekarnike, te održavala niz javnih predavanja.

 

Član je  European Society of Clinical Pharmacy  (ESCP). Predsjednica je Sekcije za kliničku farmaciju HFD-a od osnutka 2012.g. te član  izvršnog odbora Sekcije za bolničku ljekarničku djelatnost HFD-a. 1998.g. bila je voditeljica delegacije Sekcije za bolničku ljekarničku djelatnost HFD-a, prilikom učlanjenja  u European Association of  Hospital Pharmacists (EAHP) te delegat HFD-a  u Generalnoj skupštini EAHP do 2008.

Izabrana je 2004.g.  u “Icons of European Hospital Pharmacy” (European Journal of Hospital Pharmacy 2004;6:34). Nosilac je Diplome Hrvatskog farmaceutskog društva 2004.g.

 

Majka je Mirne, mag. arhitekture i Ivana, mag. građevine.