U povodu Svjetskog dana borbe protiv raka (World Cancer Day), 4. veljače, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora, na inicijativu Koalicije udruga u zdravstvu, organizirao je tematsku sjednicu na kojoj je razmotrena problematika onkološke skrbi u uvjetima pandemije COVID-19, s posebnim osvrtom na Nacionalni strateški okvir protiv raka (NSOPR), koji je Hrvatski sabor usvojio 15. prosinca 2020.