Od 23. do 25. ožujka 2022. odžat će se 26. EAHP kongres u Beču. Ove godine EAHP ujedno slavi i 50. godišnjicu osnivanja udruženja koja će biti svečano obilježena na kongresu.

Program, registracija i detalji kongresa su na poveznici:

https://www.eahp.eu/congresses/26th-congress-hospital-pharmacists-%E2%80%93-changing-roles-changing-world