Sekcija za farmaceutsku tehnologiju HFD-a organizira predavanje:

Proširena farmaceutska ekvivalencija: teorija i praksa

koje će se održati u srijedu, 18. svibnja 2022. u 18 sati u predavaonici HFD-a, Masarykova 2, Zagreb

PREDAVAČI:        

Silvia Kamhi Saršon, dipl.san.ing, JGL.d.d, Istraživanje i Razvoj
Andrea Roje, mag.pharm., JGL.d.d, Istraživanje i Razvoj

Predavanje će obuhvatiti koncept proširene farmaceutske ekvivalencije te njene primjene prilikom razvoja topikalnog generičkog lijeka. Uz postizanje kvalitativne (Q1) i kvantitativne (Q2) istovjetnosti između testnog (generičkog) i referentnog proizvoda, uz primjenu naprednih fizikalno kemijskih analitičkih metoda, kroz razvoj navedenog lijeka dokazana je i njihova mikrostrukturalna sličnost (Q3). Navedeni zahtjevi kvalitete lijeka predstavljaju temelj kojim je omogućena registracija generičkog proizvoda primjenom biowaiver strategije.