Svjetski dan farmaceuta obilježava se 25. rujna. Utemeljila ga je Međunarodna farmaceutska federacija (FIP)* na Svjetskom kongresu farmacije i farmaceutskih znanosti 2009. godine. Datum je odabran prema datumu osnutka FIP-a u Den Haagu, 25. rujna 1912. godine.

Svrha obilježavanja je promicanje važnosti i doprinosa farmaceutske profesije (ljekarnika, znanstvenika, nastavnika…) poboljšanju zdravlja diljem svijeta. Briga o sigurnosti pacijenata te prevencija i praćenje bolesti temeljne su zadaće farmaceuta, kao i da koristeći svoje široko znanje i stručnost, savjetima ljudima osiguravaju najveću korist od lijekova koje uzimaju.

Obilježavanjem Svjetskog dana farmaceuta ujedno se želi zahvaliti farmaceutima, posebice ljekarnicima, kao najdostupnijim zdravstvenim stručnjacima, na savjesnom i empatičnom pružaju sveobuhvatne ljekarničke skrbi u okviru zdravstvene zaštite, što je osobito došlo do izražaja u ovo doba COVID-19 pandemije.

Ovogodišnji slogan Svjetskog dana farmaceuta je: Ljekarna: Uvijek pouzdana za vaše zdravlje, čime se u prvi plan stavlja nužnost povjerenja između ljekarnika i pacijenata kao temelja uspješne ljekarničke skrbi. Mnoga nacionalna istraživanja pokazala su da se ljekarnici već godinama nalaze među prvih pet profesija u koje građani imaju najviše povjerenja.

Valja naglasiti da je povjerenje između svih dionika zdravstvenog sustava i pacijenata imperativ uspješne zdravstvene skrbi.

ČESTITKE I ZAHVALA FARMACEUTIMA DILJEM SVIJETA ZA

POŽRTVOVAN RAD, OSOBITO U OVIM VREMENIMA PANDEMIJE!

_____________________________

*Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) globalna je organizacija koja predstavlja farmaciju, farmaceutske znanosti i farmaceutsko obrazovanje. Putem svoje 144 nacionalne organizacije članice, akademskih institucionalnih članova i pojedinačnih članova, predstavlja milijune farmaceuta, farmaceutskih znanstvenika i edukatora širom svijeta.