SEKCIJA FARMACEUTA JUNIORA HFD-a organizira  predavanje u

srijeda, 24. siječnja 2024. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema: Prehrana u trudnoći i postpartumu

Predavač: Ivona Brodić, mag. nutr.

Tijekom ovog specifičnog životnog razdoblja, prehrambene navike postaju važnije nego u bilo kojem drugom razdoblju života. Znanost nas uči da prehrana majke prije začeća i tijekom trudnoće može utjecati na zdravlje nerođenog djeteta, ali i da ima utjecaj na zdravlje nakon rođenja te pojavu pojedinih bolesti u odrasloj dobi.
Sigurno ste već mnogo puta čuli onu poznatu “Pojedi još, sada jedeš za dvoje”. Ta se tvrdnja često
krivo tumači – trudnica jede za dvoje, za sebe i za dijete, no svakako ne treba jesti dvostruko jer ne
jede za dvije odrasle osobe.
Uz porast potreba za energijom, rastu i potrebe za mnogim nutrijentima. U ovome je razdoblju
trudnicama posebno bitno staviti naglasak na raznovrsnu i uravnoteženu prehranu kako bi osigurale pravilan rast i razvoj djeteta, ali i očuvale vlastito zdravlje.