Nadzorni odbor HFD-a provodi nadzor u skladu s pozitivnim propisima te općim aktima HFD-a. Sastoji se od pet članova. Skupština HFD-a bira predsjednika i dopredsjednika i članove Nadzornog odbora HFD-a.

 

Nadzorni odbor HFD-a (Iz Statuta HFD-a)

Članak 39.

Nadzorni odbor HFD-a provodi nadzor u skladu s pozitivnim propisima te općim aktima HFD-a.
Nadzorni odbor HFD-a sastoji se od pet članova. Skupština HFD-a bira predsjednika i dopredsjednika i članove Nadzornog odbora HFD-a.

Članove Nadzornog odbora bira se na dvije godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Nadzorni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Nadzorni odbor može donositi pravovaljane odluke u prisutnosti najmanje tri člana.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva Predsjednik Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora HFD-a moraju biti redovni članovi HFD-a.

Članak 40.

Nadzorni odbor HFD-a obavlja:

1. uvid u rad tijela te stručne i financijsko-administrativne službe HFD-a
2. prati primjenu Statuta, općih akata i provođenje odluka tijela HFD-a
3. pregledava cjelokupnu financijsku dokumentaciju te nadzire cjelokupno poslovanje
4. prati provedbu plana prihoda i rashoda.

Sva radna tijela, sekcije i udruženja farmaceuta dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u cjelokupno poslovanje.

Nadzorni odbor daje prijedloge radnim tijelima za učinkovitiju provedbu programskih zadataka te racionalnu uporabu sredstava.

Sva radna tijela dužna su razmotriti primjedbe i sugestije Nadzornog odbora i dostaviti povratne informacije o njihovoj provedbi.

 

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA |

Glavina Renata 2022.-2024. Dopredsjednica Nadzornog odbora HFD-a 2022 – 2024
Kušević Biserka 2022.-2024. Član Nadzornog odbora HFD-a 2022 – 2024
Ptičar Canjuga Mirjana 2022.-2024. Član Nadzornog odbora HFD-a 2022 – 2024
Pivac Branka 2022.-2024. Član Nadzornog odbora HFD-a 2022 – 2024