Sekcija za farmaceutsku tehnologiju organizira stručno predavanje u srijedu, 17. svibnja 2023. u 18 sati.

Predavanje će se održati u predavaoni Hrvatskog farmaceutskog društva, Masarykova 2.

Tema: Farmaceutski oblik – medicinski šampon: od formulacije do gotovog oblika
Predavač: Nikolina Sinković, mag. pharm, Belupo d.d., Istraživanje i razvoj

Dermatološki šampon je topički farmaceutski oblik, posebno formuliran za pranje kose i
vlasišta zahvaćenih patološkim promjenama, pakiran u „user friendly“ ambalažu, za koji je poželjno, da  osim liječenja i/ili ublažavanja simptoma bolesti, stvara bogatu pjenu, štiti kosu i vlasište tijekom pranja,  daje sjaj i mekoću te je siguran za primjenu (primarno za oči).
Ovisno o namjeni i sastavu, šamponi  mogu biti formulirani kao kruti, tekući ili polukruti oblici. Ovo predavanje usmjereno je na šampone  koji sadrže bioaktivne tvari, odnosno medicinske šampone. Predavanje obuhvaća tipičan sastav medicinskog šampona, osnovne principe formuliranja, razvoja procesa, transfera tehnologije, proizvodnje i izazove prilikom istih, karakterizacije gotovog oblika, provjere kakvoće, regulatornih zahtjeva i mogućnosti registracije proizvoda (s naglaskom na biowaver strategiju).

Predavanje će biti bodovano od strane Hrvatske ljekarničke komore.