SEKCIJA ZA BOLNIČKU LJEKARNIČKU DJELATNOST HFD-a organizira  predavanje

u četvrtak, 15. lipnja 2023. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:             PRIMJER SURADNJE BOLNIČKOG LJEKARNIKA I OFTALMOLOGA KLINIČARA U
                        NOVIM TERAPIJSKIM I DIJAGNOSTIČKIM POSTUPCIMA LIJEČENJA

Predavači:

mr. sc. Gabrijela Kos, mag. pharm., KB Sveti Duh

Anita Šimić, mag.pharm., KB Sveti Duh

Dobra suradnja bolničkog ljekarnika i oftalmologa kliničara od neprocjenjive je važnosti u novije vrijeme kako u pripremi tako i u primjeni novih lijekova odnosno kombinacija dviju ili više aktivnih ljekovitih tvari.

U bolničkoj ljekarni Kliničke bolnice „Sveti Duh“ se prema zahtjevima  Klinike za očne bolesti izrađuju formulacije lijekova kao što su kapi za oči, otopine za ispiranje, subretinalne i intrakameralne injekcije s novim naprednijim formulacijama, kao magistralni pripravci i pripravci za oči koji se koriste u dijagnostičkim postupcima, a prema najnovijim terapijskim indikacijama iz znanstvenih radova u suradnji s drugim europskim centrima.

Predavanje će biti bodovano od strane Hrvatske ljekarničke komore.