SEKCIJA ZA FARMACEUTSKU REGULATIVU organizira predavanje

u utorak, 19. rujna 2023., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema: Nestašice lijekova

Predavač: Ana Kontek, mag. pharm
dr. sc. Josipa Cvek, mr. pharm., univ. mag. klin. farm., HALMED

Vrednovanje predavanja: 0,4 boda