Povodom Svjetskog dana sigurnosti pacijenta koji se obilježava 17. rujna, Sekcija za kliničku
farmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva organiziran je stručni skup pod
sloganom:

SIGURNOST PACIJENTA, ZADAĆA KLINIČKOG FARMACEUTA
16. rujna 2023. u Hrvatskom farmaceutskom društvu, Masarykova 2, Zagreb

9:30 – 10:00    
Prijava sudionika (nema kotizacije)

10:00 – 10:30  
prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca: Sigurnost pacijenta, zadaća kliničkog farmaceuta
10:30 – 11:00 
izv. prof. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić: Izazovi sigurne primjene lijekova u starijoj dobi
11:00 – 11:15    
Diskusija

11:15 – 11:45     
Stanka za kavu

11:45 – 12:15    
dr. sc. Ivana Marinović: Upravljanje antimikrobnom terapijom i sigurnost pacijenta
12:15 – 12:45   
dr. sc. Ivana Samardžić: Upravljanje interakcijama lijekova; modeli ljekarničkih intervencija
12:45 – 13:00
Diskusija

Vrednovanje stručnog skupa: 1,5 bod

Skup se održava uz potporu PFIZER CROATIA d. o. o.